Posts In Category Aqidah

Mengapa Manusia Menyembah Berhala

on October 29, 2013 by admin in Aqidah, Tauhid, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirraahiim Dalam sejarah kehidupan manusia sejak penciptaan Adam a.s hingga sekarang, manusia yang tidak mengenal TUHAN yang sebenarnya (ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA) akan selalu terjebak pada me-nuhankan benda atau sesuatu […]

Read more...

Kaidah Tauhid : Mencela makhluk adalah mencela penciptanya

on September 2, 2013 by admin in Aqidah, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirrahiim Salah satu sunnah Rasulullah adalah memanggil seseorang dengan nama yang paling disukainya. Semisal seorang anak laki-laki bernama fulan yang terkenal pandai boleh dipanggil dengan “fulan” atau “anak pandai” karena […]

Read more...

ALLAH : AR-RAHMAN AR-RAHIIM

on August 28, 2013 by admin in Aqidah, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirrahiim Kata AR-RAHMAN dan AR-RAHIIM yang mengacu pada sifat ALLAH sebagai RABB yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang disebutkan paling banyak dalam Al-Qur’an. Jika ditelusuri jumlah pengulangan AR-RAHMAN dan AR-RAHIIM […]

Read more...

Kalam-ALLAH

on August 2, 2013 by admin in Aqidah, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirrahiim Kalam-ALLAH (KalamALLAH) adalah setiap perkataan ALLAH yang menjadi kehendak, ketentuan dan ketetapan-NYA. KalamALLAH berlaku untuk setiap ciptaan-NYA dan yang di luar dari itu (setiap hal yang hanya menjadi rahasia […]

Read more...

Gerakan Shalat dan Keistewaannya

on June 24, 2013 by admin in Aqidah, Syariat, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Shalat merupakan tiang agama yang wajib hukumnya untuk dikerjakan oleh setiap muslimin. Merupakan amalan yang pertama dihitung kelak di akhirat dan sedianya juga menjadi cerminan ketaatan seorang hamba terhadap […]

Read more...

Memahami ALLAHU AKBAR

on May 27, 2013 by admin in Aqidah, Tauhid, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirrahiim Mempelajari dan memahami sifat dan nama-nama ALLAH adalah bagian dari ajaran tauhid. Sebagaimana mempelajari dan memahami sifat ALLAH, mempelajari dan memahami nama-nama ALLAH akan menjadi sukar apabila kita tidak […]

Read more...

Iman kepada malaikat, mengenal sifat dan karakteristiknya

on March 5, 2013 by admin in Aqidah, Tarbiyah, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirrahiim Salah satu rukun iman yang menjadi landasan beriman seorang muslim adalah yakin akan adanya malaikat. Malaikat adalah makluk ciptaan ALLAH yang mempunya fungsi tersendiri sesuai dengan maksud penciptaanNYA. ALLAH […]

Read more...

Mengenal ALLAH: Seruan dan Pujian yang disukaiNYA

on September 7, 2012 by admin in Aqidah, Risalah, Tauhid, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirrahiim Mengenal ALLAH (ma’rifatullah) bukanlah hal yang sukar apabila kita selalu ingat akan kedudukan kita sebagai makhluk dan hambaNYA. Mengenal ALLAH akan menjadi lebih mudah apabila kita memaksimalkan fungsi akal, […]

Read more...

Telaah: Surat Al-Imran 1-5

on November 21, 2011 by admin in Aqidah, Tafsir, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirrahiim 1. Alif Lam Mim 2. Allah, Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Ia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya. 3. Dia menurunkan Al-Kitab (Al-Qur’an) kepadamu dengan […]

Read more...

Kisah Nabi Ibrahim (A.S) dan Peristiwa Qurban

on November 20, 2011 by admin in Aqidah, Risalah, Comments (0)

Bismillaahirrahmaanirrahiim Nabi Ibrahim (A.S) dikenal dengan sebutan Khalilullah (kekasih ALLAH), merupakan ‘Bapak Peradaban’ yang pertama sekali membangun dan membina Ka’Bah. Pada mulanya, ketika Ibrahim (A.S) hijrah ke daerah yang sekarang […]

Read more...